Miskolc Város elismerése a kiemelkedő tanulók részére

Idén is kettő diák jelölésére volt lehetőségünk, köszönettel vettük (mi is) a város figyelmességét!

 

Bereczki Ádám Róbert és Molnár Balázs 12.D osztályos tanulókat jelöltük, kitűnő tanulmányi eredményük, nevelőtestületi dicséretük és fizika és robotika (Balázs esetében angol is) témában számos versenyen elért eredményükért.

Gratulálunk nekik, de az őket kísérő és támogató pedagógus kollégáknak is! Szeretnénk itt a szülők felé is kifejezni köszönetünket, akik leginkább a legó versenyek tekintetében támogatták a diákokat.

Valójában 3 Lévays diákot tüntettek ki, Sóron Dávid András (a Lévay öregdiákja) a rendészeti iskola kitüntetettje. Szívből gratulálunk neki is!

Hirdetmények