LELKÉSZSZENTELŐ EGYHÁZKERÜLETI KÖZGYŰLÉS

A Tiszáninneni Református Egyházkerület 2021. évi rendkívüli, lelkészszentelő egyházkerületi közgyűlése november 27-én volt.

A közgyűlésre a Lévay Szalay Sámuel dísztermében került sor. Az egyházkerületi közgyűlés megvizsgálta a 15 szentelésre jelentkező dokumentumait, és valamennyi jelentkezőt lelkészszentelésre bocsájtott. 

A lelkészszentelés ünnepi istentisztelet keretei között történt a Miskolc-Avasi református templomban.

A 15 felszentelt lelkipásztor közül négy a Lévay volt diákja, egy pedig a hatodéves gyakorlatát részben a Lévayban végezte.

Balról-jobbra:  Marozsák  Dániel - volt hatodéves gyakornokunk, és a Lévay volt tanulói: Nagy István, Taracközi Anna, Szabó-Sepsi Klaudia, Miklós Zoltán Hunor, valamint Ábrám Tibor intézményvezető

Isten áldását kérjük a felszentelt lelkipásztorok szolgálatára!

Hirdetmények

3. szülői értekezlet

Tovább