Eszperantó - Megemlékezés a 2017. év fontos évfordulóiról

Megemlékezés  a 2017. év fontos évfordulóiról a Lévay Gimnáziumban 2017. október 12-én, csütörtökön 11:20kor
 
Köszöntöm a Tisztelt Honlapolvasókat!
A miskolci Lévay József Református Gimnáziumban az Eszperantó Tanterem emléktáblájánál 2017. október 12 –én 11:20 kor az iskola diákjai, valamint Sipos Tamás úr; nevelési igazgatóhelyettes, az Ózdról érkezett és a miskolci eszperantisták (eszperantó nyelvet beszélők) előtt megemlékezést tartottam a 2017. év fontos kulturális évfordulóiról. Ezek között említettem meg dr. Zamenhof Lázár Lajos lengyel szemorvos első eszperantó nyelvkönyvének és szótárának 130. évvel ezelőtti orosz és lengyel nyelven történt megjelenését, a szerzőhalálának 100. évfordulóját. Megemlékeztem továbbá az ő tevékenységének miskolci kultúra-közvetítőiről dr Győry Nagy Lajos ügyvédről, és dr. Kalocsay Kálmán orvosprofesszor szakíróról, íróról, költőről, akik ennek a Gmnáziumnak a jogelődjében a Református Főgimnáziumban érettségizek 1909-ben. 1912-ben ismerkedtek meg az eszperantó nyelvvel és 1913-ban már sikeres nyelvtanfolyamot vezettek. Ezután dr Győry Nagy Lajos az eszperantó nyelvnek a tanításával foglalkozott, dr Kalocsay Kámán a magyar irodalmi művek művészi tolmácsolásával és a világirodalom gyöngyszemeinek eszperantóra fordításával foglalkozott. A harmadik, Miskolchoz kötődő irodalmár és művészlélek volt Baghy Gyula, akinek a szülei miskolci színészek voltak, ő egy éven át volt miskolci színész. Ő verses meséket írt a világirodalom legszebb alkotásait bemutatva, magyarul és eszperantóul alkotó költő, író, színműíró volt, nyelv-tanfolyamokt tartott és vizsgáztatott. Dr Zamenhof és miskolci követői nevét Miskolcon köztéri elnevezések őrzik.
Miért tanulták meg ezek a fiatalok ezt az idegen nyelvet? Azért, mert a nyelv zömmel az európai nyelvekre épül, de logikus nyelvtana miatt hamarabb elsajátítható anyanyelvi szinten, mint a többi nemzeti nyelv. Jó esély arra, hogy beszélhessünk általa akár 110 országbeli emberrel úgy, mint ahogyan magyarok beszélünk egymással.
A megemlékezésen szó volt még: a reformáció 500 éves évfordulójáról, Arany János, Tompa Mihály, Ady Endre, Kodály Zoltán, Szabó Magda, Tamási Áron és Sütő András nagyjainkról, akiknek művei közül is történtek fordítások és azok megtalálhatók a világ nagyobb eszperantó-nyelvű könyvgyűjteményeiben, könyvtáraiban.
Úgy emlékszünk a magyar és a világirodalomnak az említett nagy közvetítőire, „Mint ahogy pásztortűz ég ősz éjszakákon, messziről lobogva tenger pusztaságon, …”
Köszönöm a lehetőséget, hogy erről a megemlékezésről számot adhattam: Miskolc, 2017. október 14-én, Pásztor Lászlóné, mint az
Egyetemes Eszperantó Szövetség (Rotterdam), magyarországi,  túrisztikai szakmegbízottja, irodalmi megemlékezések szervezője.
 

Hirdetmények