AZ ELSŐ DIGITÁLIS MUNKaRENDŰ HÉT VÉGÉN

2020. MÁRCIUS 16-TÓL HATÁROZATLAN IDEIG A LÉVAYBAN IS TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS MUNKARENDBEN FOLYIK AZ OKTATÁS

 

KEDVES SZÜLŐK! KEDVES TANULÓK! KEDVES KOLLÉGÁK!

A fenti fotóval kívánok mindenkinek -a helyzethez mérten- derűs reggelt!

A tantermen kívüli digitális munkarenddel megszervezett első hét végén megköszönöm a Lévay nevelőtestületének példamutató felelősséggel végzett munkáját. Azt, hogy egymást segítő közösségként, egy nap alatt sikerült olyan távoktatási platformot kialakítani valamennyi tanulóra kiterjedően, amely hatékony, és példaértékű lehet.

Megköszönöm a tanulóink felelősségteljes hozzáállását, amellyel reménység szerint szinte teljes értékű oktatásban lehet részük. Köszönöm, hogy komolyan veszik feladataikat. 

Megköszönöm a szülők türelmét, segítőkészségét, bátorító, elismerő és köszönő visszajelzéseit. Bár a keresztyén nevelésben a személyes találkozást és megélt közösséget semmi nem pótolja, de igyekszünk az adott körülmények között minden lehetségest megtenni gyermekeikért.

Kérünk mindenkit, hogy kövessék figyelemmel és tartsák be maradéktalanul a veszélyheyzetben a központi, kormányzati utasításokat.

"Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét." 

Miskolc, 2020. március 20.

                                                                     Ábrám Tibor, igazgató

Hirdetmények

Humán tárgyak fogadó órája 2023/2024. tanév I. félév

Tovább