Tevékenységek felelősei

Intézményi vezetők

Dr. Ábrám Tibor
igazgató
igazgato@levaygimnazium.hu

Kerboltné Tóth Edit
tanulmányi igazgatóhelyettes
(46/500-180/114)
tanulmanyi.ig.h@levaygimnazium.hu

Sipos Tamás Norbert
nevelési igazgatóhelyettes
(46/500-180/113)
nevelesi.ig.h@levaygimnazium.hu

Nagyné Przetacznik Emese
gazdaságvezető
(46/500-180/117)
gazdasagvezeto@levaygimnazium.hu

Nagy Marianna
iskolatitkár
(46/500-180/121)
titkarsag@levaygimnazium.hu

Takács Judit
osztályfőnöki munkaközösség
takacs.judit@levaygimnazium.hu

Sipos Tamás Norbert
vallástanári munkaközösség
nevelesi.ig.h@levaygimnazium.hu

Lenkei Éva
magyar, média, ének-zene munkaközösség
lenkei.eva@levaygimnazium.hu

Molnár Csaba
történelem, rajz, földrajz munkaközösség
molnar.csaba@levaygimnazium.hu

Borosné Répási Rita
angol, olasz, orosz nyelvek munkaközössége
borosne.repasi.rita@levaygimnazium.hu

Tóthné Nagy Anikó
német, latin, francia, nyelvek munkaközössége
tothne.nagy.aniko@levaygimnazium.hu

Kiss István
matematika és informatika munkaközösség
kiss.istvan@levaygimnazium.hu

Makranczi Zsolt
természettudományi munkaközösség
makranczi.zsolt@levaygimnazium.hu

Csáki István Zsolt
testnevelés munkaközösség
csaki.istvan.zsolt@levaygimnazium.hu

Tevékenységek felelősei

Farkas Fanni
védőnő (46/500-180/152)
vedono@levaygimnazium.hu

Dr. Üveges Zsuzsanna
iskolaorvos
druveges@freemail.hu

Takács Lászlóné
gondnok (46/500-180/136)
gondnok@levaygimnazium.hu

Kocsisné Szabó Anna Krisztina
élelmezésvezető (46/500-180/135)
elelmezesvezeto@levaygimnazium.hu

Domahidiné Darab Ágnes és Kiros Eszter
presbitériumot segítő pedagógus(ok)
iskolalelkesz@levaygimnazium.hu
programszervezo@levaygimnazium.hu
kiros.eszter@levaygimanazium.hu

Nehézy Sándorné Kertész Adrienn
könyvtáros (46/500-180/119)
konyvtar@levaygimnazium.hu

Kovács Gabriella
programszervező (46/500-180/125)
programszervezo@levaygimnazium.hu

Toboz Csilla
KTR (Komplex Tanulói Támogató Rendszer)
pszichologus@levaygimnazium.hu

Horváth László
KTR - Tanórai tehetséggondozás
horvath.laszlo@levaygimnazium.hu

Molnár Csaba
KTR - Tanórán kívüli tehetséggondozás / TUDOK
molnar.csaba@levaygimnazium.hu

Toboz Csilla
KTR - Iskolapszichológus/ifjúságvédelem
pszichologus@levaygimnazium.hu

Domahidiné Darab Ágnes
KTR - Spirituális/lelkigondozó
iskolalelkesz@levaygimnazium.hu

Takács Judit és Pozsárné Szilágyi Erzsébet
KTR - Pályaválasztás
takacs.judit@levaygimnazium.hu
pozsarne.szilagyi.erzsebet@levaygimnazium.hu

Taskó Márta
LSZEIE (Lévays Szülők Egészséges Ifjúságért Egyesület)
tasko.marta@levaygimnazium.hu

Toboz Csilla / Sipos Tamás Norbert
SNI / BTM
pszichologus@levaygimnazium.hu
nevelesi.ig.h@levaygimnazium.hu

Dóka Erzsébet
Lévay Labor
doka.erzsebet@levaygimnazium.hu

Dr. Ábrám Tibor
Cserediákprogram / Külföldi kapcsolatok
igazgato@levaygimnazium.hu

Sipos Tamás Norbert
Cserediákprogram / Kárpát-medencei
nevelesi.g.h@levaygimnazium.hu

Kollár Enikő
Cserediákprogram / Ausztrál (Sydney)
kollar.eniko@levaygimnazium.hu

Kiros Eszter / Skultéty Zoltán Gáborné
Cserediákprogram / Holland (Kesteren)
kiros.eszter@levaygimanazium.hu
skultety.zoltanne@levaygimnazium.hu

Pap Erika / Bacsóné Szabó Renáta
Cserediákprogram / Német (Steinatal)
pap.erika@levaygimnazium.hu
bacsone.szabo.renata@levaygimnazium.hu

Molnár János
RSZ (Rákóczi Szövetség)
molnar.janos@levaygimnazium.hu

Sipos Tamás Norbert
IKSZ (Iskolai Közösségi Szolgálat)
programszervezo@levaygimnazium.hu
nevelesi.g.h@levaygimnazium.hu

Domahidiné Darab Ágnes
MTGY (Missziói terepgyakorlat) / Diakóniai év
iskolalelkesz@levaygimnazium.hu

Sipos Tamás Norbert
SZMK (Szülői Munkaközösség)
nevelesi.g.h@levaygimnazium.hu

Kiss-Hocza Csaba
Rendszergazda (46/500-180/123)
rendszergazda@levaygimnazium.hu

Orosz Gábor
Oktatás technikus/laboráns
oktatastechnikus@levaygimnazium.hu

Dobos János
Csomasz - kapcsolattartó
dobosiskolai@gmail.com

Szentimrei Márk / Kádas Máté
Cserkészet
19sz.bukk@levaygimnazium.hu

Orosz-Tokár Edina
Énekkar / Csengettyű
orosz.tokar.edina@levaygimnazium.hu

Simon-Hegedüs Fanni
Kösöntyű
kosontyu@levaygimnazium.hu

Bodnár Balázs / Sipos Tamás Norbert
Lámpás
lampas@levaygimnazium.hu

Hegyesiné Vass Erika
RefEgymi
reformatusegymi.miskolc@gmail.com

Hirdetmények

Elmarad az előkészítő foglalkozás

Tovább

Fogadóórák 2022. november

Tovább