Szóbeli felvételi vizsga menete, szülői és tanulói kérdőívek

Kedves Szülők, kedves felvételiző Diákok!

Szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2021. február 27. (szombat)

Az intézményünkbe jelentkező diákok név szerinti vizsgaidőpont beosztását a jelentkezési határidő (2021.02.19.) lejárta után, a szóbeli felvételi vizsgát megelőző napokban honlapunkon tesszük közzé.

Kérjük, hogy a napközben érkezők a rájuk vonatkozó legkorábbi időpont előtt 10 perccel jelenjenek meg. Korábban nem érdemes, mert az intézményben mindig csak az adott időpontra behívottak tartózkodhatnak.

Az épületbe belépni testhőmérséklet ellenőrzés, kézfertőtlenítés után, csak maszkban lehetséges, melyet az itt tartózkodás teljes időtartama alatt viselni kell.

Kérjük szépen, hogy egy tanulóval legfeljebb két kísérő érkezzen a beszélgetésre, és mindenhol tartsák be a legalább 1,5 méteres távolságot.

FONTOS!

Abban az esetben, ha a jelentkezési laphoz nem csatolták, legkésőbb a szóbeli vizsga napján kérjük, hozzák magukkal:

- a központi írásbeli vizsga értékelő lapjának másolatát,

- a lelkészi jellemzést,

- a tanuló kézzel írott önéletrajzát, valamint  

- amennyiben releváns - SNI szakértői vélemény másolatát.

Kérjük, hogy a szóbeli felvételi vizsgára a honlapunkról letölthető "Szülői kérdőív" és "Tanulói kérdőív" dokumentumokat is legyenek szívesek magukkal hozni, melyek e hír csatolmányai között megtalálhatók és letölthetők.

A kérdőív kitöltésére a következő lehetőségeket kínáljuk:

  • Számítógéppel kitöltve, elektronikus úton elküldhetik a titkarsag@levaygimnazium.hu címre
  • Letöltés után kinyomtatva, kézzel kitöltve, magukkal hozzák
  • Az iskola titkárságáról kérhetnek kinyomtatott kérdőívet
  • Szombaton reggel, érkezéskor kérhetnek ilyen kérdőívet az iskolakapuban fogadó diákoktól, a helyszínen kitöltik és az elbeszélgetésre már magukkal viszik.

Felmerülő kérdéseikre a titkárság munkatársai készséggel válaszolnak a 46/500-180 (101 és 121-es mellék) telefonszámon. 

Hirdetmények

Végzősök utolsó szülői értekezlete - VÁLTOZÁS

Tovább

Humán tárgyak fogadó órája - II. félév

Tovább