Szóbeli felvételi vizsga menete a 2020/2021. tanévre

Kedves Szülők, kedves felvételiző Diákok!

Szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2020. február 29. (szombat)

Az intézményünkbe jelentkező diákok név szerinti vizsgaidőpont beosztását a jelentkezési határidő (2020.02.19.) lejárta után, a szóbeli felvételi vizsgát megelőző napokban honlapunkon tesszük közzé.

Kérjük, hogy a napközbeni érkezők a rájuk vonatkozó legkorábbi időpont előtt legalább fél órával jelenjenek meg!

FONTOS!

Abban az esetben, ha a jelentkezési laphoz nem csatolták, legkésőbb a szóbeli vizsga napján kérjük, hozzák magukkal:

- a központi írásbeli vizsga értékelő lapjának másolatát,

- a lelkészi jellemzést,

- a tanuló kézzel írott önéletrajzát, valamint  

- amennyiben releváns - SNI szakértői vélemény másolatát.

Kérjük, hogy a szóbeli felvételi vizsgára a honlapunkról letölthető "Szülői kérdőív" és "Tanulói kérdőív"dokumentumokat is legyenek szívesek magukkal hozni.

A kérdőív kitöltésére a következő lehetőségeket kínáljuk:

  • Számítógéppel kitöltve, elektronikus úton elküldhetik a titkarsag@levaygimnazium.hu címre
  • Letöltés után kinyomtatva, kézzel kitöltve, magukkal hozzák
  • Az iskola titkárságáról kérhetnek kinyomtatott kérdőívet
  • Szombaton reggel, érkezéskor kérhetnek ilyen kérdőívet az iskolakapuban fogadó diákoktól, a helyszínen kitöltik és az elbeszélgetésre már magukkal viszik

Felmerülő kérdéseikre a titkárság munkatársai készséggel válaszolnak a 46/500-180 (101 és 121-es mellék) telefonszámon. 

Hirdetmények