Egyéb istentiszteleti alkalmak

Az alábbiakban azokat az istentiszteleti és Igei alkalmakat soroljuk fel (a hétfői istentiszteleteken és vallásórákon túl), amelyek rendszeres lelki történései intézményünknek, megjelölve a történés napját és helyszínét.

Évnyitó istentisztelet - A tanév első tanítási napját megelőző vasárnap délután 16.00. Helyszín: Kossuth utcai Református Templom

Reformáció ünnepi istentisztelet - Ünnep dátumához igazítva, lehetőség szerint. Időpontja az aktuális évi eseménynaptárban megtalálható. Helyszín: Avasi Református Templom.
Szalagavató istentisztelet - Hagyományosan december első pénteke. Helyszín: Kossuth utcai Református Templom.
Karácsonyi csendesnap ünnepi kibocsátó istentisztelete - Időpontja az aktuális évi eseménynaptárban megtalálható. Helyszín: Avasi Református Templom.
Húsvéti csendesnap ünnepi kibocsátó istentisztelete - Időpontja az aktuális évi eseménynaptárban megtalálható. Helyszín: Avasi Református Templom.
Ballagási istentisztelet - Ballagási időszakhoz igazodva, időpontja az aktuális évi eseménynaptárban megtalálható. Helyszín: Kossuth utcai Református Templom.
Mennybemenetel ünnepi istentisztelet - Napján. Helyszín: Avasi Református Templom.
Pünkösd - Diákpünkösd: istentisztelet és találkozó a miskolci 6 egyházi gimnázium diákjainak. Időpontja az aktuális évi eseménynaptárban megtalálható. Helyszín: Sportcsarnok.
Tanévzáró istentisztelet - A tanév utolsó tanítási napját követő hét. Időpontja az aktuális évi eseménynaptárban megtalálható. Helyszín: Avasi Református Templom

Egyéb igei alkalmak: 

- Reggeli, tanítás előtti igeolvasás a tanáriban.
- Reggeli igeolvasás az első óra elején.
- Közös imádság (esetleg ének) a reggeli igeolvasás után.
- A tanítási nap osztályt érintő utolsó órán közös záró imádság (esetleg ének).
- Kedden imaközösség 15.00 órától - Alagsor 4-ben.
- Rövid áhítatok a tantestületi értekezletek kezdetén.
- Diákotthoni csoportmegbeszéléseken tartott igei alkalmak.
- Diákotthoni, zenés, esti áhítatok hétfőtől csütörtökig a Diákotthon imatermében.

Hirdetmények

Humán tárgyak fogadó órája 2023/2024. tanév I. félév

Tovább